Avantatges

PUC OPTIMITZAR EL MEU CONSUM DE NITROGEN?

Generar el propi nitrogen comporta múltiples avantatges, tant a nivell de producció com d’estalvi de costos:

Equips certificats i aptes per ús en aplicacions del sector alimentari i farmacèutic.


Adaptat al procés productiu i al perfil de consum. Sistema modular i ampliable.


Disponibilitat de subministrament constante garantit de nitrogen 24/7 amb la tecnologia més avançada del mercat.


Tecnologia d’estalvi energètic patentada amb el millor rendiment del mercat.


Sense riscos logístics ni de manipulació.


L’autogeneració de nitrogen disminueix l’impacte ambiental reduint la petjada de CO2.


Respecte al subministrament tradicional, l’autogeneració representa un estalvi dels “costos addicionals ocults”, associats al lloguer dels tancs i costos de subministrament i administració, resultant el m3 de nitrogen generat més econòmic.


Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001:2000

Sistema de Gestió Mediambiental ISO 14001:2004

Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat Laboral OSHAS 18001:2007