Mercats

MERCATS

El gas Nitrogen s’utilitza en una amplia gama d’aplicacions industrials, des de l’envasat en atmosfera modificada de productes alimentaris peribles fins la prevenció d’incendis i explosions a plantes químiques.

A Nitromatic disposem de la solució idònia per poder proveir tota la demanda de nitrogen de manera autònoma, amb total seguretat i control. Per tant, sigui quin sigui el sector o mercat d’actuació, Nitromatic disposa de la solució idonea en generació de Nitrogen:


Per perllongar la vida útil dels aliments i que mantinguin les seves propietats organolèptiques es recorre a l’envasat en atmosfera modificada (MAP), la qual assegura una òptima conservació dels aliments durant un període de temps determinat. En aquest cas, el Nitrogen juga un paper important en la preservació dels aliments, i en evitar el deteriorament dels mateixos.

Per altra banda, el Nitrogen també és protagonista en altres aplicacions del sector alimentari, com per exemple per a la creació del “bombolleig” en les begudes o com a força motriu per a transportar pólvores i líquids en processos que no es poden utilitzar sistemes tradicionals de bombeig.


En la industria farmacèutica les aplicacions del Nitrogen van des de l’envasat de productes en atmosferes protectores per millorar la serva preservació fins a la inertització de dipòsits.


En el sector químic, el Nitrogen pot utilitzar-se tant per a la preparació de mostres destinades a l’anàlisi químic, com per a la fabricació de fertilitzants, àcid nítric, nylon, tints i explosius.


El Nitrogen és utilitzat en el sector de la industria electrònica per a la fabricació i soldadura d’elements electrònics. La inertització amb nitrogen evita les oxidacions durant aquests processos i millora la qualitat de la unió.


El tractament de materials és una altre de les múltiples aplicacions per les que s’utilitza el Nitrogen.

La purga de superfícies metàl·liques sotmeses a tractaments tèrmics per evitar l’oxidació del metall; durant el procés de carbonització que requereixi una atmosfera lliure d’oxigen o en els processos de modelat de plàstic per evitar l’oxidació dels mateixos, son alguns dels exemples de la implicació del nitrogen en la industria.


La funció principal del Nitrogen en la industria Oil&Gas, és la de inertització dels tancs d’emmagatzematge i demés elements com tubs o reactors per evitar el risc d’incendis o explosions.