Producte

GENERADORS DE NITROGEN PSA

Amb els nostres generadors de Nitrogen no només inverteix en un equip d’alta qualitat que ofereix nitrogen sense interrupcions, amb un flux constant, pur i amb una pressió de gas estable, sinó que també inverteix en un estalvi que permet recuperar la inversió realitzada en un curt període de temps.

Els nostres generadors de Nitrogen necessiten menys aire comprimit per generar més Nitrogen, el que representa un menor consum d’energia i una reducció en costos operatius. Principals característiques dels equips:

 • Subministrament il·limitat de nitrogen a partir d’aire comprimit.
 • Puresa del 95% al 99,999%.
 • Baixos costos de manteniment i vida útil més llarga, gràcies a les propietats del carboni molecular que obté el nitrogen de manera més eficient, allargant la vida útil i amb una menor exigència en manteniment.
 • Apte per a industries alimentaries i farmacèutiques, en línia amb les normatives vigents reguladores de la E.U. i EE.UU.
 • Màxim control del gas generat, podent comprovar la pressió, puresa i flux òptim. Inclou sistema electrònic per gestionar totes les funcions.
 • Possibilitat de monitorització i control de manera remota.
 • Modulable i ampliable amb generadors extres en cas de requerir major capacitat.
 • Sistema patentat que consisteix en un doble analitzador d’oxigen que permet reduir el consum d’aire fins un 80%.

NITROSOURCE COMPACT

NITROSOURCE COMPACT

DESCARREGAR FITXA

NITROSOURCE

NITROSOURCE

DESCARREGAR FITXA

GENERADORS DE NITROGEN DE MEMBRANA

Aquesta tecnologia d’obtenció de Nitrogen es basa en la separació a través d’una Membrana (formada per una gran quantitat de fibres buides) que permet separar el Nitrogen i l’Oxigen de l’aire comprimit.

Cada fibra te una secció transversal circular perfecta i un diàmetre interior uniforme al centre. Al tractar-se de fibres de reduïdes dimensions, es poden introduir una gran quantitat d’elles en un espai limitat.

A l’aplicar l’aire comprimit al mig de les fibres, comença a fluir l’oxigen, el vapor d’aigua i altres gasos que travessen fàcilment les parets de la fibra, mentre que el Nitrogen es manté a l’interior de la Membrana i surt per la part posterior. Durant aquest procés, al separar-se també el Vapor d’Aigua, obtenim un Nitrogen ultra sec.


GENERADORS D'OXIGEN

Amb els nostres Generadors d’Oxigen s’aconsegueix un subministrament d’Oxigen de manera estable i autònoma sense necessitat de tercers. Gràcies a la tecnologia aplicada (PSA) els nostres generadors ofereixen un cabal d’alta capacitat amb la puresa requerida i apta per una amplia gamma d’aplicacions.

Característiques:

 • Amb la autogeneració d’Oxigen, evita costos de processament, recàrrega i transport. Reduint d’aquesta manera les despeses operatives i de manteniment.
 • Generació constant d’Oxigen, que evitarà parades incomodes per canvis i substitucions d’ampolles i consumibles.
 • Puresa del 90% al 95%.
 • Totalment automatitzats i monitoritzats amb un sensor d’oxigen inclòs de sèrie.
 • Manteniment senzill i ràpid.
 • Fàcil instal·lació i connectivitat. Plug&Play.

generador_oxigeno


EQUIPS DE LABORATORI

Disposem de solucions adaptades a les necessitats particulars dels laboratoris. Els nostres equips proporcionen l’aire i el gas necessari amb la màxima qualitat per a la seva activitat diària.

Compactes i amb un sistema Plug&Play, s’adapten a qualsevol espai i poden produir un subministrament continu de Nitrogen amb total seguretat i amb el mínim soroll.


SOLUCIONS A MIDA

El nostre equip de desenvolupament de projectes posa a disposició els seus amplis coneixement i experiència per analitzar, dissenyar i executar qualsevol projecte a mida de generació de nitrogen que pugui necessitar.

La nostra completa gama de solucions es poden integrar fàcilment en el seu sistema actual de subministrament de Nitrogen i satisfer pràcticament qualsevol exigència de mercat.

generador_membrana_2

IMG_0167